Geodezja Iwanow - geodeta Kalisz


Idź do treści

Menu główne:


Oferta- Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
- Opracowanie map do celów projektowych
- Opracowanie map w technice cyfrowej
(numerycznej)
- Pomiary realizacyjne (wytyczenia budynków,
urządzeń infrastruktury, trasowanie)
- Pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie
dokumentacji powykonawczej
- Obsługa inwestycji liniowych i powierzchniowych
- Dokumentacje do celów prawnych ( badania
Ksiąg Wieczystych)
- Dokumentacja terenowo - prawna
- Rozgraniczenia nieruchomości i wznowienia
przebiegu linii granicznych
- Podziały nieruchomości
- Inne opracowania specjalistyczne
Powrót do treści | Wróć do menu głównego